Our Recent Posts

Tags

No tags yet.

Thuis hier in Overijse ook in Jesus-Eik


Gemeente koopt Wawa-site in Jezus-Eik

Samen met de collega’s in het college van burgemeester en schepenen heeft CD&V Overijse een belangrijke nieuwe stap gezet voor de realisatie van het Masterplan Jezus-Eik. De financiële middelen werden voorzien voor de aankoop van de WAWA-site langsheen de Kapucijnendreef. Op de gemeenteraad zal de verkoopovereenkomst ter goedkeuring worden voorgelegd.

Belangrijke troef voor Jezus-Eik

Dit terrein is 1,5 ha groot en situeert zich achter het gemeenschapscentrum De Bosuil. Samen met de herinrichting van het horeca-plein, wordt deze locatie een belangrijke troef voor Jezus-Eik als de toeristisch-recreatieve poort naar het Zoniënwoud en een uitbreidingsmogelijk voor school, chiro en Bosuil.

Subsidies maken aankoop mee mogelijk

Schepen van Financiën Danny De Kock benadrukt dat bij elke grote investering die tot nog toe is gebeurd, ook voorafgaand aan deze aankoop de nodige subsidies werden bekomen. De tegemoetkoming van het Agentschap Natuur en Bos en de subsidie van het Ministerie van Joke Schauvliege zorgen ervoor dat dit voor Overijse een haalbare kaart is. Bij de herwaardering van Jezus-Eik als dorp en als parel van de druivenstreek moet nu ook snel werk worden gemaakt van de vernieuwing van de parochiezaal en het opfrissen van het Mariahof, want ook hiervoor hebben wij de financiële middelen vrijgemaakt om op zeer korte termijn tot een opwaardering te kunnen komen, zo besluit De Kock.


©2018 by "Thuis hier in Overijse". Proudly created with Wix.com